Styrelsen 

 

Ordförande:           Per Brandell        

Vice ordförande:   Margareta Runhede

Kassör:                 Lars Winqvist/Per Andreasson

Sekreterare:           Elisabet Norlinder

 

          Ledamöter: 

                                Örjan Andersson

                                Michael Östlund

                             Björn Helgesson

Suppleanter:

                               

                              Carina Östlund