Världsdagen för psykisk hälsa.
Elisabet Norlinder. 10 okt 2022.